CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 26/02/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,162.01

-15.63 (-1.35%)

 
VNIndex 1,162.01 -15.63 -1.35%
HNX 237.89 -0.9 -0.38%
UPCOM 76.47 -0.1 -0.13%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông