CTCP Dầu khí Đông Đô (PFL – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ  Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%