CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC - HNX)

 

- Thời gian: 12/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%