CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 25/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Địa điểm thực hiện: Số 86, Đường 3 tháng 2, P1, TP. Vĩnh Long.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

945.81

1.39 (0.15%)

 
VNIndex 945.81 1.39 0.15%
HNX 140.84 0.51 0.37%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%