CTCP Cồn rượu Hà Nội (HNR – UpCoM)

CTCP Cồn rượu Hà Nội (HNR – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 21/11/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019

Địa điểm thực hiện: 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ  đông bất thường năm 2019.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021