CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC – UpCoM)

CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 14/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 229.54 -0.97 -0.42%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%