CTCP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam (FSO – UpCoM)

CTCP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam (FSO – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí  đóng tàu thủy sản Việt Nam – Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

991.93

-2.26 (-0.23%)

 
VNIndex 991.93 -2.26 -0.23%
HNX 147.25 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%