CTCP Chương Dương (CDC – HOSE)

CTCP Chương Dương (CDC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 14/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Royal Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%