CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE)

Thời gian thực hiện: 22/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World Saigon.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,266.69

0.33 (0.03%)

 
VNIndex 1,266.69 0.33 0.03%
HNX 297.77 3.04 1.02%
UPCOM 81.0 0.0 0.0%