CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSI – HOSE)

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSI – HOSE)


Thời gian thực hiện: 19/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường tầng 21 Vincom – 191 Bà Triệu, Hai Bà  Trưng, Hà Nội.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi giấy mời.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%