CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF – HOSE)

CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF – HOSE)


Thời gian thực hiện: 22/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An. 81B Quốc lộ 62, P2, Thành phố Tân An, Long An.

Nội dung họp: 

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch SX-KD năm 2020.

+ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ VIII (2021-2025);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 147.66 -0.43 -0.29%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021