CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF – HOSE)

CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF – HOSE)


Thời gian thực hiện: 22/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An. 81B Quốc lộ 62, P2, Thành phố Tân An, Long An.

Nội dung họp: 

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch SX-KD năm 2020.

+ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ VIII (2021-2025);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

VNIndex

919.49

-1.56 (-0.17%)

 
VNIndex 919.49 -1.56 -0.17%
HNX 133.03 -1.01 -0.76%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%