CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – HOSE)

Thời gian thực hiện: 29/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.       

Nội dung họp: Theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%