CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE)

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE)


Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quí Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021