CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE)

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE)


Thời gian thực hiện: 07/11/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%