CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%