CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS – UpCoM)

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 12/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.

 Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%