CTCP Cán thép Thái Trung (TTS – UpCoM)

CTCP Cán thép Thái Trung (TTS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 20/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty, tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

991.63

-2.56 (-0.26%)

 
VNIndex 991.63 -2.56 -0.26%
HNX 147.27 -0.91 -0.62%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%