CTCP Bột giặt NET (NET – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

+ Các tờ trình và các ván đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021