CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 11/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

Địa điểm thực hiện: Nhà khách TW, số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%