CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021