CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/03/2018.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

VNIndex

1,247.25

-8.62 (-0.69%)

 
VNIndex 1,247.25 -8.62 -0.69%
HNX 294.27 -1.85 -0.63%
UPCOM 82.7 -0.7 -0.84%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021