CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/03/2018.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%