CTCP Bao bì Biên Hoà (SVI– HOSE)

Thời gian thực hiện: 20/04/2018

Địa điểm thực hiện:Nhà hàng Cọ Dầu- Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

-     Nội dung họp:

+     Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

+     Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023.

+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%