CTCP 26 (X26 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần 26. Địa chỉ: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%