CTB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (10%)

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/02/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/02/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông