CT5: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (3,5%)

CTCP 319.5 (CT5 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) kể từ ngày 15/07/2021 tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần 319.5 – Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (trường hợp nhận tiền mặt).

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021