CT3: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Mã chứng khoán: CT3 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tại 136/1 Trần Phú, P4, Q5, TP. HCM

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%