CSV: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền (5%)

CSV: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền (5%)


CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài Chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam Lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần…) bắt đầu từ ngày 20/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%