CSV: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 1 bằng tiền (10%)


CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:21/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019

Lý do và mục đích:      Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 1 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Ngày thanh toán: 05/11/2019

Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài Chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam Lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần…) bắt đầu từ ngày 05/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

939.3

-5.12 (-0.55%)

 
VNIndex 939.3 -5.12 -0.55%
HNX 140.12 -0.21 -0.15%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%