CSM: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (4%)

CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

Ngày thanh toán: 11/07/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%