CSM: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013(23%)


CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/07/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%