CSG: Lên phương án giải thể

CSG: Lên phương án giải thể

(ĐTCK) CTCP Cáp Sài Gòn (CSG – sàn HOSE) đã công bố Nghị quyết HĐQT số 2 năm 2012 để trình trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 tới.

Theo đó, HĐQT CSG đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt gần 277,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,29 tỷ đồng.

HĐQT đã lên phương án kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu như doanh thu kế hoạch là 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 12%.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy kế hoạch kinh doanh năm 2012 là không khả thi do thị trường cáp viễn thông suy giảm mạnh, kinh doanh đồng gặp nhiều rủi ro, thương hiệu và thị phần cáp điện còn yếu. Cùng với đó, HĐQT chưa có kế hoạch chiến lược kinh doanh mới cho tương lai. Để đảm bảo quyền lợi và giá trị tài sản cho các cổ đông, HĐQT nhất trí thông qua việc đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản của Công ty để trình Đại hội thông qua.

HĐQT cũng đề nghị Ban điều hành không được làm biến động tài sản của Công ty (nguồn vốn, tài sản cố định, lao động…) theo báo cáo ngày 27/3/2012 cho đến khi ĐHCĐ thông qua phương án giải quyết.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%