CRC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

CRC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)


CTCP  Create Capital Việt Nam (CRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 19/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 tại Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam từ ngày 19/12/2019 vào các ngày làm việc trong tuần tại địa chỉ: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam – số 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi tới nhận cổ tức, đề nghị cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021