Coteccons (CTD) bổ nhiệm ông Bolat Duisenov làm Trưởng tiểu ban chiến lược

(ĐTCK) Ngày 24/9/2020, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) đã chính thức bổ nhiệm một thành viên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) là ông Bolat Duisenov làm Trưởng Tiểu ban Chiến lược.
Coteccons (CTD) bổ nhiệm ông Bolat Duisenov làm Trưởng tiểu ban chiến lược

Hiện ông Bolat Duisenov cũng là một trong hai người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Chiến lược của Coteccons.

Tiểu ban Chiến lược, đơn vị trực thuộc HĐQT của Coteccons, có chức năng nghiên cứu, xây dựng Chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược; triển khai các chương trình Tái cơ cấu và Chuyển đổi Coteccons; thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của Tổng giám đôc, Ban điều hành phù hợp chiến lược.

Coteccons cho biết, môi trường kinh doanh với nhiều đối thủ cạnh tranh cùng với yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi Công ty phải thay đổi mạnh mẽ và đột phá trong kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Coteccons sẽ thực hiện những thay đổi về dịch vụ, sản phẩm và cải tiến công nghệ với phương châm gia tăng giá trị dịch vụ, sản phẩm dành cho các khách hàng truyền thống để tăng trưởng theo chiều sâu, đa dạng sản phẩm và thị trường để tăng trưởng doanh thu theo chiều ngang, với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo quản lý rủi ro kinh doanh.

Coteccons sẽ áp dụng những tiến bộ công nghệ mới nhằm xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,094.85

-41.27 (-3.77%)

 
VNIndex 1,094.85 -41.27 -3.77%
HNX 221.82 -6.0 -2.7%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021