Công ty TNHH được phép chào bán cổ phần để chuyển đổi mô hình

Công ty TNHH được phép chào bán cổ phần để chuyển đổi mô hình

(ĐTCK-online) Dự thảo Thông tư hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của công ty đại chúng quy định, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, thủ tục cho các DN trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH sang CTCP kết hợp chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, tránh việc phân biệt về thủ tục pháp lý giữa công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa với công ty TNHH khác. Cũng với dự thảo này, lần đầu tiên, mâu thuẫn trong quy định về thành lập mới tổ chức tín dụng và điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng được xóa bỏ khi Dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hợp thức hóa trường hợp chào bán cổ phần ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng.

Bên cạnh điểm nổi bật trên, Dự thảo cũng quy định chi tiết về hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng cho các trường hợp, bao gồm cả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hạ tầng/công nghệ cao, chào bán ra công chúng của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, của CTCP hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; hồ sơ phát hành thêm để hoán đổi cổ phần.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%