Công ty quản lý quỹ thu hẹp hoạt động

Công ty quản lý quỹ thu hẹp hoạt động

(ĐTCK) Theo báo cáo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), 6 tháng đầu năm 2012, tổng tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ đã giảm tới 23% so với cuối năm 2011, về mức khoảng 98.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm qua, UBCK không cấp phép thành lập mới công ty quản lý quỹ, đồng thời chấm dứt hoạt động 2 văn phòng đại diện.

Như vậy, trên thị trường hiện có 47 công ty quản lý quỹ, với tổng vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng, 23 quỹ đầu tư chứng khoán (gồm 17 quỹ thành viên và 6 quỹ đại chúng), 29 văn phòng đại diện đang hoạt động. Điều này cho thấy, có ít nhất khoảng 27 công ty quản lý quỹ không huy động được quỹ đầu tư tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, lượng tài sản được quản lý bởi các công ty vẫn rất lớn, chủ yếu rơi vào nhóm công ty quản lý quỹ trực thuộc ngân hàng, công ty tài chính hoặc CTCK.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%