Công ty Quản lý quỹ Lộc Việt bị phạt 165 triệu đồng

Công ty Quản lý quỹ Lộc Việt bị phạt 165 triệu đồng

(ĐTCK) Các lỗi vi phạm bao gồm chưa lưu ký đầy đủ, sử dụng chưa đúng quy định tài sản ủy thác của nhà đầu tư, chậm nộp báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư tháng 3, 4, 5, 6 năm 2012 và không có xác nhận của ngân hàng lưu ký.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt (Lộc Việt).

 

Cụ thể, Công ty đã sử dụng tài sản của nhà đầu tư ủy thác để thực hiện hợp đồng mua bán lại, mua bán có kỳ hạn, hợp đồng tương lai đối với một số tổ chức, cá nhân và người có liên quan, không tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ.

 

Ngoài ra, Công ty này cũng chưa thực hiện lưu ký đầy đủ tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký, đồng thời đã báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư tháng 3, 4, 5, 6 năm 2012 không đúng thời hạn theo quy định và không có xác nhận của ngân hàng lưu ký.

 

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCK đã quyết định xử phạt Lộc Việt số tiền 85 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ, phạt 60 triệu đồng do chưa thực hiện lưu ký đầy đủ tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký và phạt 20 triệu đồng do chậm nộp báo cáo và chưa đủ xác nhận của ngân hàng lưu ký.

 

Như vậy, tổng cộng mức phạt mà Lộc Việt phải nộp là 165 triệu đồng.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%