MSB hiện có hệ thống giao dịch gần 300 điểm

MSB hiện có hệ thống giao dịch gần 300 điểm

Công ty Mua bán nợ thoái vốn MSB

Ngày 18/6 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Số lượng cổ phần thoái vốn là 4.033.512 cổ phần (40,3 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 0,34% vốn điều lệ tại Maritime Bank với mức giá khởi điểm 11.800 đồng/cổ phần.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được thành lập năm 1991 tại Hải Phòng với số vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng.

Năm 2010, Ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, tăng số phòng giao dịch lên 144 điểm trên toàn quốc và chuyển hội sở về Tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ.

Năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông được sáp nhập vào MSB, nâng số vốn điều lệ của MSB lên 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 104.000 tỷ đồng.

MSB hiện có hệ thống giao dịch gần 300 điểm, số lượng khách hàng đạt 1,4 triệu khách hàng cá nhân, gần 30.000 khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 600 doanh nghiệp lớn.

Lợi nhuận sau thuế của MSB năm 2018 đạt 868 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1 lần so với năm 2017.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 – 2018 của MSB

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

92.605

112.238

137.768

Vốn chủ sở hữu

13.599

13.721

13.820

Lợi nhuận sau thuế

140

122

868

LNST/Vốn CSH (%)

1,03

0,89

6,28

LNST/Tổng tài sản (%)

0,15

0,11

0,63

Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đ/CP)

119

104

739

Nguồn: BCTC  kiểm toán hợp nhất năm 2017, 2018 của MSB

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

Tổng tài sản

137.769

153.015

Lợi nhuận trước thuế

1.052

1.860

Cổ tức (%)

0

10

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của MSB

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021