Công ty mẹ VSP lỗ hơn 523 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ

Công ty mẹ VSP lỗ hơn 523 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ

CTCP Vận tải biển và BĐS Việt Hải (VSP) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 của VSP đạt 73 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 424,36 tỷ đồng - giảm 36% so với năm 2010.

Mặc dù vậy, do giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu nên Công ty này thua lỗ trong mảng bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, do chi phí tài chính quý 4 lên tới hơn 136 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay, trong khi doanh thu tài chính không đáng kể, nên làm VSP càng thêm phần lỗ nặng.

Sau khi trừ các chi phí, VSP lỗ 208,87 tỷ đồng trong quý 4/2011 và lũy kế cả năm lỗ 523,66 tỷ đồng, từ mức lãi hơn 3 tỷ đồng năm 2010.

Như vậy, mức lỗ năm 2011 của VSP đã nhiều hơn vốn góp của cổ đông (gần 381 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2011, VSP lỗ lũy kế 331 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vẫn còn 962,3 tỷ đồng nhờ vào khoản 1.045,6 tỷ đồng vốn thặng dư cổ phần.

Giá cổ phiếu VSP kết thúc phiên 1/2 ở mức 4.000 đồng/cp.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%