Công ty mẹ QCG lỗ gần 31 tỷ đồng

Công ty mẹ QCG lỗ gần 31 tỷ đồng

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty mẹ.

 Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 của QCG đạt 152,9 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 10,8 tỷ đồng quý 4/2010; lũy kế năm 2011 doanh thu đạt 238,9 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2010.

 Doanh thu tài chính quý 4 của QCG chỉ đạt gần 95 triệu đồng, lũy kế cả năm đạt gần 50 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính (lãi vay) quý 4 là 23,47 tỷ đồng, lũy kế cả năm là 74,68 tỷ đồng.

 Sau khi trừ đi các chi phí, QCG lỗ 22,4 tỷ đồng trong quý 4, lũy kế cả năm 2011 lỗ gần 31 tỷ đồng.

 Được biết, năm 2010, QCG lãi 236,89 tỷ đồng.

VNIndex

943.34

-1.08 (-0.11%)

 
VNIndex 943.34 -1.08 -0.11%
HNX 140.61 0.28 0.2%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%