Công ty Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị phạt 100 triệu đồng

Công ty Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị phạt 100 triệu đồng

(ĐTCK) Ngày 29/10, UBCK đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Nguyên nhân do Công ty đã báo cáo không đúng thời hạn và không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, từ ngày 29/4/2011 đến 31/12/2011, công ty đã thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho 15 cổ đông với số lượng 6.254.754 cổ phiếu (tương đương 62,54 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Công ty đã gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCK không đúng thời hạn theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (nay được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán).

Bên cạnh đó, Công ty không công bố thông tin Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên của các năm 2010 và 2011, vi phạm quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay được quy định tại các Khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Xét về tính chất và mức độ vi phạm, UBCK đã xử phạt Công ty với mức phạt 100 triệu đồng.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%