Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL - HOSE)

 

- Thời gian: Trong tháng 4 năm 2017 (ngày chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau).

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng CTCP Sonadezi Long Thành

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%