Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 15h ngày 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú  Yên (Thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp).        

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%