Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC – HNX)

(ĐTCK)

- Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời hạn thực hiện : 31/03/2015

- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo sau.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%