Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2017.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I – Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Dự kiến chia các quỹ Khen thưởng, quỹ  Phúc lợi, quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021