Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DCT- UpCOM)

 

- Thời gian: Ngày 29/3/2016

-  Địa điểm:Hội trường CTCP Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%