Công ty cổ phần Viễn Liên (UNI – HNX)

Thời gian thực hiện: 13 giờ 30 ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

Địa điểm thực hiện: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển Nông nghiệp II. Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

+ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%