Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (TMX - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến 20/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau).

VNIndex

940.52

1.49 (0.16%)

 
VNIndex 940.52 1.49 0.16%
HNX 140.93 0.95 0.67%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%