Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện (PMT – UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: Vào cuối tháng 04/2015, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 145.97 -1.74 -1.19%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021