Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện (PMT – UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: Vào cuối tháng 04/2015, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%