Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC– UpCoM)

Thời gian thực hiện: 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tòa nhà  số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.            

Nội dung họp: Theo nội dung họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quy định tại Điều lệ Công ty

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%