Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD- UpCOM)

Thời gian thực hiện:  Ngày 14/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội).

-  Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%